• За нас

    Нашата кантора предлага цялостно решение на пълна гама от правни потребности. Нашите сътрудници са юристи с квалификации, придобити от различни международни юрисдикции. Тяхното обучение и опит им позволява да осигурят висок стандарт на правни съвети. Въз основа на нашият опит, ние предоставяме ясен и практичен съвет по всички правни въпроси по приятелски и достъпен начин.

    прочети повече
  • 1

Юрист

Професията юрист упражняват всички хора, независимо дали са мъже или жени, които се занимават на професионално ниво с практикуването на право. Днес обикновено съществува едно основно изискване за хората, които искат да посветят живота си на правните науки. То се състои в завършването на юридическо образование, каквото се предлага в голяма част от висшите учебни заведения, по-известни като университети. Не на последно по важност място се изисква и придобиването на юридическа правоспособност. Съществуват няколко основни на брой професии, които са пряко свързани с правото. Това са например съдиите, прокурорите, следователите, адвокати и много други. В това число влизат и лицата, които се занимават научно или практически с право. Днес за юристите се предлагат изключително много разнообразни възможности за работа в зависимост от техните конкретни интереси. Докато някои хора се насочват към професията юрист-консулт, то други предпочитат да специализират точно в определена област от правото. Такива са например бракоразводното, наказателното или търговско право.

Всеки юрист може да работи по професията си на различни места, като това не са непременно единствено адвокатските кантори. Днес никак не е малък броят на фирмите, които се занимават с различен по вид бизнес. Всички те несъмнено имат нужда от услугите на човек, който е придобил юридическа правоспособност и може да поеме всички дела на компанията. Що се отнася до това какви са другите възможности за хората, избрали правото за своя професия, голяма част от тях впоследствие стават нотариуси. Тази професия е отдавна утвърдена и освен това много важна, защото заверяването на документите и издаването на актове съпътстват много от дейностите в нашето ежедневие. Една от най-новите и вече действащи организации в областта на правото е клуб Юрист, основан през миналата 2014-та година през април. Главната цел на тази организация е да активизира всички млади хора, решили да посветят живота си на правото.


« Назад към всички публикации